PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

WGE: Platform Racing - Wielka Liga Horse - 22.10.2016 16:00

FMPL - 2016-10-15, 17:52
Temat postu: Wielka Liga Horse - 22.10.2016 16:00

Wielka Liga Horse - 22.10.2016 godzina 16:00
We? udzia? lub dosta? BANA!
Co to jest Horse?:
Horse jest to turowa gra / zabawa w PR3. Kto nie wie, to niech si? nie przejmuje i te? si? zapisze - my poka?emy, wyt?umaczymy.. na spokojno?ci :)

Zasady:
1. Zapisujemy si? w tym temacie do 21.10.2016 23:59. Bra? udzia? w turnieju mog? tylko uprzednio zapisane osoby. (administracja zastrzega sobie prawo do wyj?tk?w)
2. Osoba zapisana zobowi?zuje si? wzi?? udzia? w lidze, niezjawienie si? na ustalone terminy grozi warnem. 3 warny -> ban czasowy i zakaz udzia?u w kolejnych ligach.
3. Osoby zapisane mog? zmieni? zdanie i wypisa? si? z turnieju bez konsekwencji, jednak musz? to zrobi? w terminach zapisu (do 21.10.2016 23:59)
4. Turniej nie odb?dzie si?, je?eli nie zjawi? si? przynajmniej 4 osoby. Je?eli turniej si? nie odb?dzie, to zamykamy forum.
5. Turniej odbywa si? w PR3 na mapie Martisa. ("kon polny")
6. Unikanie walk/AFK podczas rozgrywki uznaje si? jako walkower.
7. O godzinie 16:00 nale?y wbi? na XAT pod ShoutBoxem, w razie problem?w napisa? na ShoutBoxie.
8. Ca?a liga mo?e by? rozgrywana w kilku terminach zamiast w jednym dniu - zale?y od ilo?ci ch?tnych. Wst?pnie spotykamy si? w ka?d? sobot?, kto nie mo?e si? zjawi? w podanym dniu, musi da? o tym zna? wcze?niej w tym temacie lub na SB i um?wi? si? z przeciwnikiem w innym terminie.
9. 2 graczy mo?e si? um?wi? i rozegra? sw?j mecz na w?asn? r?k? kiedy im pasuje, ale je?eli nie podejm? inicjatywy, to admin ustala death line - dat? o kt?rej gracze musz? si? zjawi?. Je?eli 1 z graczy si? nie zjawi w death line, to przegrywa walkowerem i dostaje warna na forum. Je?li nie zjawi si? 2 graczy, to oboje dostaj? warna oraz nikt nie dostaje punkt?w (lub stosowany jest rzut monet? - w zale?no?ci od potrzeb turnieju).
10. Je?eli 2 graczy rozgrywa sw?j mecz we w?asnym terminie, to mile widziane s? SS albo najlepiej filmik w miar? mo?liwo?ci - aby nie by?o w?tpliwo?ci potem.
11. Osobom, kt?re dosta?y warna w dniu 15-10-2016 zostanie on zdj?ty za zapisanie si? do turnieju.

System rozgrywki:
Na punkty. W grupie gra ka?dy z ka?dym. W grupie gramy do 2 wygranych - chyba, ?e kto? si? ?pieszy to wtedy mo?e by? do 1 wygranej. 2 najlepszych awansuje do fina?u, gdzie gra BO5 (do 3 wygranych) albo nawet BO7 (do 4 wygranych). B?dzie raczej 1 grupa, chyba ?e zbierze si? 6 os?b lub wi?cej to wtedy mo?na pomy?le? o 2 grupach.
Przyk?adowa tabela: http://challonge.com/pr3ligahorse
W przypadku takiej samej ilo?ci punkt?w w tabeli - mog? by? zastosowane dogrywki.
Przyk?adowo: je?eli zapisze si? 6 graczy (i b?dzie 1 grupa) to ka?dy gra 5 meczy w grupie. Wszystkich meczy w grupie by?oby wtedy 15.

Nagrody:
Co to za turniej bez nagr?d!
1. Miejsce:
Age Of Empires 2 HD (Steam) - sponsor: kubpica
Szpanerska odznaka w profilu! (WGE World Horse Champion)
Wieczny walor i chwa?a!
2. Miejsce:
Risk Of Rain (Steam) - sponsor: FMPL
Szpanerska odznaka w profilu! (Worthy Adversary)
3. Miejsce:
Dead Island: Epidemic Beta (Steam) - sponsor: FMPL
Szpanerska odznaka w profilu! (Maybe Next Time)
4. Miejsce:
Szpanerska odznaka w profilu! (Horse Aspirant)
5. Miejsce i ni?ej:
Odznaka w profilu za udzia?! (Horse Beginner)

Lista uczestnik?w:
- FMPL
- kubpica
- Martis69

Wyniki 22.10.16:
Martis - Fan 2:0
Fan - Kubpica - 2:0
Martis - Kubpica 2:0

-kubpica - 2016-10-15, 18:50

Zapisuj? si?!

Edytowa?em temat - wi?c prosz? o przeczytanie jeszcze raz ;)

Martis69 - 2016-10-15, 18:55

Zapisuj? si
TafuSeler - 2016-10-15, 19:01

Zapisuj? si
olekolek1000 - 2016-10-17, 17:06

Zapisuj? si?. (22.10 mnie nie ma ca?y dzie?, prawdopodobnie b?d? 23.10)
-kubpica - 2016-10-17, 17:17

Dobra to robimy tak - 22.10.2016 godzina 16:00 b?dziemy ja, martis, FMPL i kto mo?e te? przyjdzie - i my wtedy rozegramy swoje mecze mi?dzy sob?, a reszta w innym terminie. Mo?e by? w niedziele dzie? p??niej, albo za tydzie?. Tak jak m?wi?em, termin dowolny wa?ne ?eby wszystkie mecze do ko?ca miesi?ca by?y rozegrane.

Tafuselerowi te? by pasowa?a niedziela z tego co m?wi?. To 23.10 o kt?rej? 23 te? by pasowa?o jak najwi?cej os?b kto mo?e ?eby rozegra? jak najwi?cej meczy (bo przypominam musimy rozegra? mecze ka?dy z ka?dym)

Martis69 - 2016-10-21, 16:44

To jak na razie jest nas 4, tafu , ja fan i kubpica?
FMPL - 2016-10-21, 18:01

Tafu chyba nie b?dzie bo ostatnio rzadko wchodzi na steam nawet.
-kubpica - 2016-10-21, 21:43

Martis69, jest jeszcze olek i player te? co? pisa? na sb. No wi?c ile meczy si? da to rozgrywamy jutro, a reszt? w innym terminie.

http://challonge.com/ligahorsepr3

edit. player na pm w pr2 - "Jak b?d? mia? internet to b?d? na horsie :D narazie mog? tylko w PR2 grac :) player123"

FMPL - 2016-10-22, 12:27

Tafu raczej nie b?dzie bo ostatnio prawie nie wchodzi na steama, to w tym turnieju nie wiem czy by m?g?.

Ja mog? si? troch? dzi? sp??ni?, wi?c jakby mnie nie by?o to zagrajcie ka?dy z ka?dym, spr?buj? wbi? jak najszybciej.

Olek co? pisa?, ?e dopiero jutro mo?e.

Martis69 - 2016-10-22, 15:51

Wyniki 22.10.16:
Martis - Fan 2:0
Fan - Kubpica - 2:0
Martis - Kubpica 2:0

-kubpica - 2016-10-22, 18:58

Trzeba ustali? next termin gdzie m?g?by gra? olek i player. I by? mo?e tafu. Jak tafu si? obrazi? na ?mier? to si? wpisze mu przegran? 2:0 ze wszystkimi albo now? tabele zrobi ;)
Nowy termin najlepiej na sb, bo mam wra?enie, ?e niekt?re osoby nie czytaj? temat?w na forum. Przypominam, ?e mecze mo?na rozgrywa? na w?asn? r?k?, ale lepiej ustali? jakie? wsp?lne terminy, bo w?tpi? ?eby gracze wykazywali si? w?asn? inicjatyw?.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group