PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

WGE: Platform Racing - Turniej Horse w PR2!

-kubpica - 2016-09-30, 17:31
Temat postu: Turniej Horse w PR2!
Dnia 2016-09-30 odby? si? wielki turniej Horsa w PR2 z okazji 2161 dnia forum.
Zdecydowali?my si? na gr? w systemie podw?jnej eliminacji.

Nagroda g??wna: Age of Empires 2 HD na Steam (z dzia?aj?cym multi!) - sponsor kubpica. Ale je?eli kubpica wygra to dostaje jak?? gr? od FMPL.

Zdecydowali?my si? na gre w systemie podw?jnej eliminacji. Ale by?o nas 5 dlatego 2 graczy musia?o startowa? z gorszej pozycji. Wbili?my na map? Luck test Martisa i postanowili?my, ?e zadecyduje szcz??cie.

Luck test o gorsz? pozycje:
1)
tafu-70%
kub, martis, FMPL - 50%
Tafu jest bezpieczny. Reszta - dogrywka.
2)
kub - 80%
FMPL, Olek - 50%
martis - 20%
Kubpica jest bezpieczny. Martis zaczyna na gorszej pozycji, a mi?dzy FMPL i Olkiem dogrywka.
3)
FMPL, Olek - 70%
Dogrywka:
4)
FMPL - 80%
olek - 70%
Olek zaczyna na gorszej pozycji z Martisem.

1 mecz - olek vs martis
Wygrywa martis, Olek szybko wpad? w swoj? min? albo martis go wyrucha? - nie wiadomo.
Olek spada do drabinki przegranych, Martis awansuje do 2 rundy gdzie trafia na TafuSelera!
Czy martis go wyrucha??

2 mecz - TafuSeler vs Martis69!
Martis p?dzi? ju? wyrucha? Tafu, ale potkn?? si? o swoj? w?asn? min? dokonuj?c przy tym samogwa?tu. Wygrywa Tafu. Martis spada do drabinki przegranych. Tafu awansuje do p??fina?u!

3 mecz - kubpica vs FMPL!
kubpica by? wywa?onym graczem. Nie chcia? dokonywa? aktu seksualnego - tylko podejmowa? wywa?one ryzyko. FMPL jednak oczekiwa? czego? innego poniewa? by? zbyt napalony - dlatego nie wytrzyma? i wyrucha? sam siebie wpadaj?c na w?asn? min?.

Czas na pierwszy mecz w drabince przegranych!
4 mecz - FMPL vs olek!
Trwa?a naprawd? zaci?ta walka! A? na zegerku zrypanej oryginalnej mapy pojawi?o si? 10 sekund. Olek przeszed? tras? od FMPL, ale zapomnia? postawi? swojej miny przez co zosta? zdyskwalifikowany. Ale zaraz po tym jak zapomnia? postawi? min? to sko?czy? si? czas Chodz? plotki, ?e zosta? oszukany przez kubpic? i ?e dyskwalifikacja nie powinna by? miejsca. Uzasadnieniem tego jest, ?e Olek m?g? przecie? specjalnie nie postawi? miny gdy zobaczy?, ?e czas i tak i tak si? ko?czy wi?c nie ma sensu.
FMPL awansuje dalej w drabince przegranych, a Olek odpada z turnieju.

5 mecz - Tafu vs kubpica - P??fina?! (Fina? drabinki wygranych)
kubpica chcia? przycwaniakowa? i postawi? min? w miejscu prawie nie mo?liwym do przej?cia - oczywi?cie pycha szybko go zwiod?a i wpad? w t? min? po paru sekundach.
Tafu awansuje do fina?u. Kubpica b?dzie musia? walczy? o awans w finale drabinki przegranych.

6 mecz - FanHydraulika vs MartisFanPedobera
Toczy?a si? tak zaci?ta walka ?e brak?o czasu na mapce (10 minut by?o ustawione). Pierwszy pomys? to by?o rozegranie normalnego wy?cigu na serverze Tournament - jednak Martis si? nie zgodzi?, dlatego kubpica wbi? do lvl edytora i zrobi? plansz? Horsa bez mechanizmu i limitu czasu.
Walka rozpocz??a si? na nowo! S?dziowa? kubpica. FMPL w pewnym momencie tak postawi? min?, ?e praktycznie zablokowa? sobie przej?cie. Martis szybko to wykorzysta? i wyrucha? FMPL, kt?ry tym razem nie by? jednak z tego zadowolony, bo by? ju? zaspokojony swoim wcze?niejszym samogwa?tem. Martis awansuje i zawalczy z kubpic? o wej?cie do fina?u.

7 mecz - kubpica vs martis - P??fina? (Fina? drabinki przegranych)
Dyskwalifikacja Olka nie by?a jedynym oszustwem kubpicy. Kubpica obserwowa? ka?dy wcze?niejszy mecz - dzi?ki czemu zna? taktyk? przeciwnik?w, a nawet krad? ich w?asne taktyki!! Dodatkowo otrzymywa? spory doping od FanaMario, kt?ry wkurzony na martisa robi? wszystko by ten przegra?. Martis nie mia? mo?liwo?ci skupienia si?, poniewa? FanMario bucza? go gdy tylko ten mia? sw?j ruch. Przez co nic dziwnego, ?e martis po pewnym czasie nie wytrzyma? presji i wpad? na min?. Nie jest to jednak brak skilla, lecz wynik oszust?w stosowanych przez administracj?.

8 mecz - FINA?! kubpica vs TafuSeler.
Gra w finale oby?a si? do 2 zwyci?stw. Nale?y wspomnie? jednak o kolejnym oszustwie jakiego dopu?ci? si? kubpica. Tafuseler powinien zaczyna? z przewag? np. 1:0 dla niego z g?ry za to ?e doszed? do fina?u z drabinki wygranych, czyli nie przegra? jeszcze ani jednego meczu. W tym momencie rozpocz?? si? wielki mecz, kt?rego przebieg mo?ecie zobaczy? tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=uTyfvdp5dkY (dzi?ki za filmik FM!) Jak wida? na za??czonym filmie kubpica wykorzystywa? nieuczciwie zdobyt? przewag? do?wiadczenia jak si? tylko da?o. Te chamskie, agresywne miny i zamieszanie zwi?zane z systemem fina?u wr?cz zamurowa?y Tafu, przez co ten nie m?g? wykorzysta? pe?ni swoich umiej?tno?ci i tak kubpica wygra? szybko sw?j w?asny turniej 2:0!
No wi?c Tafu odpad? w finale mimo tego, ?e przegra? tylko 1 pe?ny mecz - i tak kubpica oszuka? ca?y system podw?jnej eliminacji i og?lnie ca?y turniej.

Jako, ?e wygra? kubpica to nie m?g? wr?czy? sam sobie nagrody, dlatego bezczelnie pogania? i wyzywa? FanaMario aby ten da? mu w ko?cu jak?? gr? za wygran? w turnieju. FMPL jednak przejrza? w por? na oczy i ukry? nagrod? przed kubpic?. FMPL postanowi?, ?e kubpica za swoje oszustwa nie zas?uguje na nagrod? i swoj? gr? postanowi? zachowa? na przysz?e turnieje.

Za udzia? w turnieju zosta?y przyznane nast?puj?ce odznaki:
WGE World Horse Champion: kubpica
Worthy Adversary: TafuSeler
Maybe Next Time: Martis69
4th place: FMPL
5th place: olek
Autorem odznak jest TafuSeler! Dzi?ki!
Pe?na tabela z wynikami: http://challonge.com/horsepr2


edit. Okaza?o si?, ?e jednak kubpica by? szybszy od Fana i zajoma? gr?!!! Czy kubpica oka?e si? honorowy i przeka?e gr? na przysz?e turnieje czy doda j? do swojej biblioteki steam? Tego jeszcze nie wiemy.

Planujemy ju? kolejny turniej Horsa! A mo?e nawet ca?? Lig? - tym razem w PR3 :) Martis tworzy map

FMPL - 2016-09-30, 20:11

https://www.youtube.com/watch?v=uTyfvdp5dkY - filmik z fina?u :->
-kubpica - 2016-09-30, 21:13

Pe?na relacja ju? dost?pna! Zapraszam do czytania :)
-kubpica - 2016-10-03, 07:08

edit. Okaza?o si?, ?e jednak kubpica by? szybszy od Fana i zajoma? gr?!!! Czy kubpica oka?e si? honorowy i przeka?e gr? na przysz?e turnieje czy doda j? do swojej biblioteki steam? Tego jeszcze nie wiemy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group