PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

Dyskusja - Rodzaje poziomów w Platform Racing 2

-kubpica - 2016-06-04, 14:08
Temat postu: Rodzaje poziomów w Platform Racing 2
Ostatnio tafu powiedzia? na xacie, ?e PR2 to ju? tylko w k??ko te same poziomy, ?e nic nowego nie da si? wymy?li?. Wpad?em wi?c na pomys? zrobienia listy rodzaj?w poziom?w / pomys??w na poziomy. Zr?bmy to tak jak w hyde parku - ka?dy dodaje po jednym. Przegrywa ten kt?ry nie b?dzie w stanie ju? nic nowego wymy?li? :D


Lista:
-Standardowe trapsy z speed blockami i najcz??ciej wod?.
-Idiot testy z haczykami na mety
-typowy Teamwork z czapkami jak: Top Prop Santa Crown czasem te? Jigg hat
- Teamwork z nietypowymi czapkami, np. thief, jumpstart. Mo?e da?oby si? w jaki? spos?b je wykorzysta? fajnie.
- Teamwork 2vs2, dwie grupy po 2 osoby, wygrywa grupa kt?ra szybciej zaliczy zadania.
- Teamwork 4p, w tym ?e ka?dy jest obr?cony w inny kierunek.
- Teamwork, ?e ka?dy musi wzi?? inny item.
- Wielka mapa logiczna [PR2] - w roli g??wnej miny. Musisz je tak uk?ada?, ?eby zgliczowa? si? i przej?? przez ?cian? na nast?pny etap. Pod koniec jakie? gigantyczne konstrukcje i dodatkowe przeszkody, arrowy itd.
- Pi?ka no?na - top vs santa. Trzeba przepcha? push blocka do bramki przeciwnika tak aby tam zrobi? water glitcha z przechodzeniem przez ?cian?, a za ?cian? odpowiednio albo trasa do mety tylko dla Top Hata albo tylko dla Santa Hata - w zale?no?ci do kt?rej bramki strzelono. (Top vs Stanta: Soccer by kubpica)
- Mapka ca?a zawalona Finish Blockami, ale ?eby wygra? (dosta? si? do HOF) nie mo?esz uderzy? w met?.
-Deathmatch (zwyk?a walka na mapie).
-Race Deathmatch - gdy w PR2 nie by?o jeszcze trybu DM to robi?o si? takie mapki. Najcz??ciej musisz zepcha? przeciwnika na min?, tak ?eby sobie otworzy? przej?cie. Kto wpada na min? l?duje w trapie.
- Atak alien eggs!
- Mapki do expienia, simmowania i farmienia part?w.
- Zwyk?y, przygodowy wy?cig.
- Dont move'y
- Mapa-hotel. (bardzo popularne niegdy? w polskim spo?ecze?stwie PR)
- Horse Demo by Kwing - ?wietny mechanizm / mapka do turowego Platform Racing! Mapka dla dw?ch graczy, raz 1 gracz idzie na "plansz?" i k?adzie 1 min?, po czym musi przej?? uk?ad po postawieniu przez siebie miny. Teraz kolej na 2 gracza, on musi przej?? uk?ad min z poprzedniej tury oraz mo?e postawi? swoj? min?, ale tak ?eby sam m?g? przej??, bo plansz? ka?dy musi przej?? 2 razy. Je?eli prze?yje to znowu ruch ma gracz numer 1.
- Mapa ca?a po?wi?cona glitchom.
- Rysunki z block?w na minimapie
- Mapa Art Gallery.
- Frustration - mapa zawalona net blockami w okrutny spos?b, dotkni?cie kt?rego? powoduje powr?t na checkpoint
- Quizy - jak ?le odpowiesz to wpadasz w trap albo cie cofa gdzie?.
- Mapa Hall of Fame.
- Mapy eliminations - mapa podzielona na etapy po ka?dym etapie odpada jeden gracz.
- Solo traps - jak wejdziesz w trapa to musisz wyj?? z mapy, bo nie mo?na ci? uratowa?.
- Sumper Jump map - w iteam blockach jest tylko super jump i musisz za ich pomoc? "lata?"
- Heaven and hell - wcielasz si? w posta? i dokonujesz decyzji, na ko?cu trafiasz do nieba jak by?e? dobry lub do piek?a je?li nie.
- Trapsy, w kt?rych przegrywasz jak spadniesz w d??.
- Mapa, na kt?rej s? pomieszczenia zamykane kombinacj? wody i push block?w, a celem jest zamkni?cie tam innych graczy. (Bardzo popularne w dawnych latach, d?uugo przed wprowadzeniem trybu DM. By? to w?a?nie taki ,,zal??ek'' deathmatch w PR2).
- Luck test gdzie tw?rcy sprawdzaj? na r??ne sposoby nasze szcz??cie.
- Hat attack, gdzie ka?dy ma inn? czapk? (np prop,santa,top) i zaczyna w innym miejscu, czapki s? na r??nych miejscach mapy i mo?na si? o nie bi?, gdzie? jest challenge wymagaj?cy posiadania wszystkich czapek po kt?rym jest finish.
- Idiot testy gdzie najwi?kszymi idiotami t? tw?rcy danej mapy - bezsensowe pu?apki np. gdzie raz trzeba i?? za strza?k?, a raz nie i nie ma ?adnych innych wskaz?wek.
- Mapa z?o?ona g??wnie z wody i min.
- Klasowy deathmatch - gracze na pocz?tku mapy wybieraj? klas? postaci. Postacie mog? si? r??ni? statami, ilo?ci? hp lub posiadanymi czapkami.
- Mapa, na kt?rej pocz?tku jest finish, ale aby si? do niego dosta?, potrzebujesz itemu lub rotate blocka. Po przej?ciu ca?ej mapy zdobywasz item / uderzasz w rotate blocka, jednak musisz wr?ci? si? na pocz?tek.
- Mapa gdzie na pocz?tku (lub jako? p??niej) jest do wyboru kilka tras, a na ko?cu ka?dej trasy jest finish block.
- Mapa alien eggs z jednym blokiem, idealny spos?b na zrobienie grzanki za pomoc? komputera.
- Odwzorowane mapy z Mario.
- Mapy inspirowane gr? Icy Tower - gdzie skacz?c wpinasz si? po wie?y. (moja mapka Icy Tower jest najlepsza - wygl?d pi?ter zmienia si? co 10 pi?ter, a ich wygl?d jest odwzorowany tak jak s? w grze - http://download.icy.pl/schodki2.php Icy Tower 1.3 by kubpica - dobra koniec chamskiej reklamy, zamykam nawias daj sera)
- I wiele więcej ale już mi się nie chce aktualizować listy - zapraszam do przeczytania postów bo niektóre pomysły są bardzo ciekawe i niektóre zawierają nawet przykłady takich map, więc można se zagrać xd

-kubpica - 2016-06-04, 14:08

Ja zaczn?:

-Standardowe trapsy z speed blockami i najcz??ciej wod?.

-kubpica - 2016-06-04, 19:34

-Idiot testy z haczykami na mety
TafuSeler - 2016-06-04, 19:35

-kubpica napisał/a:
-Idiot testy z haczykami na mety

:612:

-kubpica - 2016-06-04, 19:46

TafuSeler napisał/a:
-kubpica napisał/a:
-Idiot testy z haczykami na mety

:612:

:devil: :devil: :devil: Mam nagrane jak tam wpadali?cie - ty i martis :P

TafuSeler - 2016-06-04, 19:47

-kubpica napisał/a:

:devil: :devil: :devil: Mam nagrane jak tam wpadali?cie - ty i martis :P


Jakby? to jeszcze uploadn?? w tym tygodniu by ludzie zobaczyli ;)

Przy okazji to nie fer, poniewa? ty wiesz jak gdzie co jest :-(

FMPL - 2016-06-04, 19:47

- Teamwork z nietypowymi czapkami, np. thief, jumpstart. Mo?e da?oby si? w jaki? spos?b je wykorzysta? fajnie.
-kubpica - 2016-06-04, 19:57

FanMarioPL napisał/a:
- Teamwork z nietypowymi czapkami, np. thief, jumpstart. Mo?e da?oby si? w jaki? spos?b je wykorzysta? fajnie.

My?l?, ?e to mo?liwe zrobi? tak? mapk? :)

-typowy Teamwork z czapkami jak: Top Prop Santa Crown czasem te? Jigg hat

FMPL - 2016-06-04, 20:08

- Teamwork 2vs2, dwie grupy po 2 osoby, wygrywa grupa kt?ra szybciej zaliczy zadania.
TafuSeler - 2016-06-04, 20:10

- Teamwork 4p, w tym ?e ka?dy jest obr?cony w inny kierunek.
FMPL - 2016-06-04, 20:13

Mo?e jaka? wielka mapa logiczna [PR2] - w roli g??wnej miny. Musisz je tak uk?ada?, ?eby zgliczowa? si? i przej?? przez ?cian? na nast?pny etap. Pod koniec jakie? gigantyczne konstrukcje i dodatkowe przeszkody, arrowy itd.

To nawet dobre mo?e by?. Mo?e nawet spr?buj? co? takiego zrobi?.

Oczywi?cie singleplayer, bo przy wi?kszej ilo?ci graczy nie da?oby si? budowa

-kubpica - 2016-06-04, 23:03

Pi?ka no?na - top vs santa. Trzeba przepcha? push blocka do bramki przeciwnika tak aby tam zrobi? water glitcha z przechodzeniem przez ?cian?, a za ?cian? odpowiednio albo trasa do mety tylko dla Top Hata albo tylko dla Santa Hata - w zale?no?ci do kt?rej bramki strzelono.

Nawet zrobi?em tak? mapk? - Top vs Stanta: Soccer by kubpica

-kubpica - 2016-06-07, 18:55

Mapka ca?a zawalona Finish Blockami, ale ?eby wygra? (dosta? si? do HOF) nie mo?esz uderzy? w met?.
Megravin - 2016-06-08, 18:19

Deathmatch (zwyk?a walka na mapie).
-kubpica - 2016-06-08, 20:08

Race Deathmatch - gdy w PR2 nie by?o jeszcze trybu DM to robi?o si? takie mapki. Najcz??ciej musisz zepcha? przeciwnika na min?, tak ?eby sobie otworzy? przej?cie. Kto wpada na min? l?duje w trapie.
-kubpica - 2016-06-09, 15:32

Teamwork, ?e ka?dy musi wzi?? inny item.
Megravin - 2016-06-10, 20:26

Atak alien eggs!
-kubpica - 2016-06-11, 00:23

- Mapki do expienia, simmowania i farmienia part?w.
Megravin - 2016-06-11, 12:08

Zwyk?y, przygodowy wy?cig.
-kubpica - 2016-06-11, 15:11

- Dont move'y
Megravin - 2016-06-11, 15:48

Mapa-hotel. (bardzo popularne niegdy? w polskim spo?ecze?stwie PR)
-kubpica - 2016-06-11, 16:37

- Horse Demo by Kwing - ?wietny mechanizm / mapka do turowego Platform Racing! Mapka dla dw?ch graczy, raz 1 gracz idzie na "plansz?" i k?adzie 1 min?, po czym musi przej?? uk?ad po postawieniu przez siebie miny. Teraz kolej na 2 gracza, on musi przej?? uk?ad min z poprzedniej tury oraz mo?e postawi? swoj? min?, ale tak ?eby sam m?g? przej??, bo plansz? ka?dy musi przej?? 2 razy. Je?eli prze?yje to znowu ruch ma gracz numer 1.
Megravin - 2016-06-13, 15:38

Mapa ca?a po?wi?cona glitchom.
-kubpica - 2016-06-13, 17:27

Rysunki z block?w na minimapie
Megravin - 2016-06-14, 17:12

Mapa Art Gallery.
FMPL - 2016-06-14, 17:35

Frustration - mapa zawalona net blockami w okrutny spos?b, dotkni?cie kt?rego? powoduje powr?t na checkpoint
-kubpica - 2016-06-15, 13:10

Quizy - jak ?le odpowiesz to wpadasz w trap albo cie cofa gdzie?.
Megravin - 2016-06-15, 18:26

Mapa Hall of Fame.
-kubpica - 2016-06-15, 23:04

Mapy eliminations - mapa podzielona na etapy po ka?dym etapie odpada jeden gracz.
FMPL - 2016-06-23, 13:43

Solo traps - jak wejdziesz w trapa to musisz wyj?? z mapy, bo nie mo?na ci? uratowa
-kubpica - 2016-06-23, 14:17

- Sumper Jump map - w iteam blockach jest tylko super jump i musisz za ich pomoc? "lata?"
FMPL - 2016-06-23, 15:07

- Heaven and hell - wcielasz si? w posta? i dokonujesz decyzji, na ko?cu trafiasz do nieba jak by?e? dobry lub do piek?a je?li nie.
-kubpica - 2016-06-24, 02:47

- Trapsy, w kt?rych przegrywasz jak spadniesz w d??.
Megravin - 2016-06-25, 12:42

Mapa, na kt?rej s? pomieszczenia zamykane kombinacj? wody i push block?w, a celem jest zamkni?cie tam innych graczy. (Bardzo popularne w dawnych latach, d?uugo przed wprowadzeniem trybu DM. By? to w?a?nie taki ,,zal??ek'' deathmatch w PR2).
-kubpica - 2016-06-25, 13:34

Luck test gdzie tw?rcy sprawdzaj? na r??ne sposoby nasze szcz??cie.
FMPL - 2016-06-26, 12:24

Hat attack, gdzie ka?dy ma inn? czapk? (np prop,santa,top) i zaczyna w innym miejscu, czapki s? na r??nych miejscach mapy i mo?na si? o nie bi?, gdzie? jest challenge wymagaj?cy posiadania wszystkich czapek po kt?rym jest finish.
-kubpica - 2016-06-26, 15:21

Idiot testy gdzie najwi?kszymi idiotami t? tw?rcy danej mapy - bezsensowe pu?apki np. gdzie raz trzeba i?? za strza?k?, a raz nie i nie ma ?adnych innych wskaz?wek.
Megravin - 2016-06-26, 19:27

Mapa z?o?ona g??wnie z wody i min.
-kubpica - 2016-06-26, 21:04

Klasowy deathmatch - gracze na pocz?tku mapy wybieraj? klas? postaci. Postacie mog? si? r??ni? statami, ilo?ci? hp lub posiadanymi czapkami.
Megravin - 2016-06-27, 19:48

Mapa, na kt?rej pocz?tku jest finish, ale aby si? do niego dosta?, potrzebujesz itemu lub rotate blocka. Po przej?ciu ca?ej mapy zdobywasz item / uderzasz w rotate blocka, jednak musisz wr?ci? si? na pocz?tek.
-kubpica - 2016-06-27, 20:15

Mapa gdzie na pocz?tku (lub jako? p??niej) jest do wyboru kilka tras, a na ko?cu ka?dej trasy jest finish block.
FMPL - 2016-06-27, 21:51

Mapa alien eggs z jednym blokiem, idealny spos?b na zrobienie grzanki za pomoc? komputera.
-kubpica - 2016-06-28, 23:16

Odwzorowane mapy z Mario.
-kubpica - 2016-07-03, 01:00

Mapy inspirowane gr? Icy Tower - gdzie skacz?c wpinasz si? po wie?y. (moja mapka Icy Tower jest najlepsza - wygl?d pi?ter zmienia si? co 10 pi?ter, a ich wygl?d jest odwzorowany tak jak s? w grze - http://download.icy.pl/schodki2.php Icy Tower 1.3 by kubpica - dobra koniec chamskiej reklamy, zamykam nawias daj sera)
-kubpica - 2020-11-24, 04:06

Mapy typu Super Effect które głównie mają zaskakiwać specjalnymi efektami uzyskanymi za pomocą rysowania na różnych warstwach.

Przykłady:
1p-lsd by kubpica
4-ho-mip by kubpica

-kubpica - 2020-11-24, 04:10

Race for hats - gracze gubią czapki na początku, ale mają do nich dostęp dopiero po przejściu całej trasy. Jeżeli jest to tryb hat attack to muszą się o nie ścigać i bić na końcu jeżeli jeżeli więcej niż 1 gracz dotrze na koniec w podobnym czasie. Dodatkowo jeden gracz (lub więcej) może zachować swoją czapkę na początku, aby gracze oprócz ścigania się, jednocześnie bili się po drodze o tę własnie czapkę.

Przykład:
ZeroHAT by kubpica - perobiony zerostar z kampanii na ten tryb ^^

-kubpica - 2020-11-24, 04:20

- Zabójca vs uciekinierzy - tryb hat attack, jeden z graczy zostaje zabójcą i ma dostęp do broni, pozostali na początku nie mają broni i muszą uciekać przed zabójcą w określone miejsce będące końcem trasy - na końcu znajduje się broń dostępna dla wszystkich i przejście do zabójcy.

Zadaniem zabójcy jest zdobyć czapki pozostałych graczy zanim dobiegną do końca.
Zadaniem uciekinierów jest dobiec do końca bez utraty czapki - na końcu jest magazyn z bronią za pomocą, której muszą odebrać czapki pozostałych graczy - w tym zabójcy.

Przykład:
The Hunt by kubpica

-kubpica - 2020-11-24, 04:23

Znane mapy przerobione na bardzo małe - po prostu skrócone, czyli można rozpoznać charakterystyczne elementy tej mapy, ale jest ona dużo krótsza niż oryginał. Jakiś czas temu mieliśmy nawet kampanię miesiąca zrobioną w tym stylu.
-kubpica - 2020-11-24, 04:26

Znane mapy które są przerobione w jakiś sposób czyli np. Zerostar czyli mapka z kampanii w której używa się głównie przedmiotu teleportacji, przerobiona tak że dostępne są tylko miny, i zamiast teleportować się do pomieszczenie w bok, to trzeba mine-glitchem schodzić o pomieszczenie w dół. Mam wersje zerostara przerobioną prawie na każdy item także zapraszam search kubpcia xd
-kubpica - 2020-11-24, 04:28

Mapy typu prank/trolling - mapy które mają w jakiś sposób nabrać/oszukać/ośmieszyć/wkurzyć gracza.

Przykład:
Go to sleep prank by kubpica

-kubpica - 2020-11-24, 04:30

Mapy z ograniczoną ilością żyć - na przykład po wejściu w neta zostajesz cofnięty do pomieszczenia z którego można się wydostać tylko teleportem, a liczba teleportów jest ograniczona single item blokami.

Przykład:
5 lives by kubpica

-kubpica - 2020-11-24, 04:34

(Nieliniowy) time-attack - musisz zebrać wszystkie mety (tryb objective) przed upływem czasu - po drodze możesz zbierać time-blocki, flinish-blocki mogą być w różnych częściach mapy i kolejność ich zdobywania zależy od gracza.

Przykład:
4-ho-mip by kubpica

dawniej mapka nazywała się [*] Slender Fred [*] ponieważ inspirowana była grą Slenderman - należy zdobyć 8 kartek zanim Slender nas dorwie.

-kubpica - 2020-11-24, 04:35

Mapa która jako całość tworzy jedną konstrukcję - np. spiralę (Spiral Race Go! by kubpica) lub wieżę (Icy Tower by kubpica)
-kubpica - 2020-11-24, 04:37

Mapy na których zmieniona jest grawitacja - może to być grawitacja zerowa lub nawet minusowa (ciągnie nas do góry) lub bardzo mocna tak że sie nawet skakać nie da.

Przykład:
kub's Dont Move -99 Extra by kubpica

-kubpica - 2020-11-24, 04:41

Mapy z fake blockami - mogą być narysowane lub postawione w warstwie rysowania za pomocą zewnętrznych edytorów
-kubpica - 2020-11-24, 04:43

Mapa inspirowana Among Us - jeden z graczy zostaje impostorem i utrudnia wykonywanie zadań innym graczom lub ich w jakiś sposób próbuje wyeliminować - impostor może się szybko przemieszczać pomiędzy pomieszczaniami - pozostali w każdym pomieszczeniu mają jakieś zadanie do wykonania.
-kubpica - 2020-11-24, 04:45

Mapy "całe narysowane" - bloki służą jedynie jako hitboxy ponieważ są zamalowane za pomocą warstwy pozwalającej rysować na klockach (i przykrywają też graczy).

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group