PR Forum
Największe polskie forum o Platform Racing

PR Forum - Posty wyci?gni?te z tematu "Regulamin"

-kubpica - 2011-05-21, 17:00

Od?wie?anie tematów / wykopywanie dozwolone tylko dla autorów tematów, w których oferuj? oni jakie? us?ugi (np. "Ocenianie Leveli", "Zrobi? Block") pod warunkiem, ?e w temacie dawno nie pisano i mo?na by go uzna? za nie aktualny... wtedy autor mo?e go "od?wie?y?" pisz?c wiadomo?? i jednocze?nie informuj?c, ?e temat jest nadal aktualny...

Staramy si? rozbudowywa? zdania, jednak krótkie posty s? jak najbardziej zrozumia?e w sytuacjach niewymagaj?cych rozbudowania i szerszego wyja?nienia...

Przyk?ad:
-Jak nazywa si? czapka miko?aja?
-santa

-kubpica - 2011-06-06, 14:50

odkopywanie starych tematów - pisanie "na si??" jakiej? cz?sto bezsensownej wiadomo?ci tylko po to aby oznaczy? temat jako "nowe posty" i inni u?ytkownicy do niego zajrzeli.

FMPL - 2011-06-06, 14:52

Odkopywa? mo?e tylko w?a?ciciel tematu ( tylko w dziale pomoc, targ i konkursy ) przy spe?nieniu warunków napisanych wcze?niej przez kubpic?.
W dyskusji mo?na odkopywa? je?li piszesz na temat.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group